Det er en stor ære fornøjelse igen at stå på Folkets Talerstol grundlovsdag.

Ytringsfrihed er ikke nogen selvfølge, og det er en stadig udfordring at værne om den, for vi ser jævnligt anslag mod det, som vi med vores Grundlov føler er den største selvfølge.

Senest så vi ved folkeafstemningen i Tyrkiet hvordan det lykkedes Erdogan at få trumfet sine ideer om flere magtbeføjelser til ham selv igennem.

Det var forstemmende nok i sig selv, men at der blandt de tyrkere der bor i Vesteuropa også var fleral for hans magtcentrering – ja det er mig en gåde, og faktisk meget forstemmende.

Så sent som forleden oplevede vi det tredje terrorangreb på helt uskyldige på kort tid på fesstemte unge og ældre i England. Ingen tvivl om at den højere årsag skal findes i det kommende Engelske parlamentsvalg.

Det ville være en demokratisk katastrofe hvis disse middelalderlige kræfter skulle få lov at destabilisere et af verdens mest stabile demokratier, og jeg håber at valget bliver gennemført. Alt andet ville være et knæfald for en fundamentalisme, som vi hverken vil eje eller have nogetsteds.

Vi har også i det seneste halve år fået et nyt begreb – alternative fakta – det vil jeg ikke komme ind på, men forunderligt er det, at i en tid, hvor muligheden for at blive orienteret om alt og alle – ja så er sandheden faktisk under pres. Mængden af nyhedsstof er med til at udvande verdensbilledet hos rigtig mange.

Forleden så vi at man i Folketinget vedtog at afskaffe blasfemiparagraffen. Jeg ved godt at vi er sikret ytringsfrihed i Grundloven, men Grundloven siger samtidig, at vi skal ytre os uden at krænke andre. Blasfemiparagraffen var bare en udpensling af dette – og jeg synes ikke der var nogen grund til at fjerne denne paragraf, selv om et stort flertal i Folketinget stemte for, og det ærgrer mig selv om det er en paragraf der meget sjældent bruges.

Jeg har fået lov at tale her i dag fordi jeg er blevet opstillet til regionsrådsvalget den 21. november.

Jeg er meget glad og stolt over at blive tildelt en fremtrædende plads på listen, og jeg vil gøre mit for at det lykkes at få repræsenteret det konservative Thy i regionsrådet i den kommende 4 årige periode.

I min optik får Regionsrådsvalget et altoverskyggende tema set fra Thy og fra Mors og Jammerbugt: Sygehuset i Thisted skal bevares som et fuldt funktionsdygtigt sygehus.

Sidste sommer følte vi, at sygehuset var truet – akutfunktionen blev flyttet, fødeafdelingen var tæt på lukning og andre funktioner fra sygehuset blev flyttet til andre sygehuse i regionen.

Jeg er klart af den opfattelse, at det er kun fordi, at vi gennem den skaldte lov om ø- ordninger er sikret vores sygehus. Ellers var der sket flere dybdegående reduktioner på vores sygehus og en lukning ville på sigt ikke være til at undgå.

Og jeg er sikker på at jeg kan sige VORES – den opbakning der var til sygehuset på Facebook var ganske enorm, og den er der stadig.

Der er oprettet en forening som via dialog skal sikre en konstruktiv udvikling af sygehuset – vi vil have udvikling og ikke afvikling af vores sygehus.

Langt den største del af regionernes budgetter anvendes til sundhedsvæsnet. En opgave som regionerne fik, da amterne blev nedlagt og vi fik en  struktur, som konservative var imod.

Det er vi stadig, men så længe der findes et demokratisk organ, skal vi naturligvis også søge indflydelse på det. Lige nu bruges der milliarder af kroner på at bygge supersygehuse, og det er godt, hvis formålet er mere sundhed til færre penge, men hvis målet er centralisering og måltal – ja så er det et forfejlet projekt.

Nu siger jeg måltal fordi vi i det sidste års tid har været vidne til at patienters behandlinger er blevet splittet op i flere konsultationer, fordi et af måltallene var mange konsultationer, og så pyt med at borgeren skal af sted mange gange til et forløb, som med en anelse omtanke kan klares i et hug. Man bliver faktisk lidt forstemt når der administrativt kan tænkes på den måde.

Det må og skal altså være sådan, at sygehuse og sundhedsvæsen er til for borgernes skyld og ikke for systemet.

Jeg er ikke i tvivl om, at der ikke sidder bare en og hører dette, som ikke tænker at den dag man selv skal i behandling – ja så ønsker man den bedst tænkelige.

Selvfølgelig har vi det alle  sådan, og når man kommer til specialbehandling og store operationer – ja så er det altså nødvendigt at blive flyttet derhen hvor ekspertisen er størst, og den ekspertise kan ikke rummes på alle hospitaler.

Men læger vil være der, hvor der er stor ekspertise, og hvor de har størst mulighed for at dygtiggøre sig mest muligt, det siger sig selv – jamen så må vi jo også have specialafdelinger i Thisted, hvor den største ekspertise findes og hvor det er atttraktivt at søge hen i sin lægeuddannelse.

Hvis det er attraktivt at være et sted – jamen så vil der være et miljø, hvor det er helt naturligt, at der også er mulighed for at opretholde de mere rutineprægede funtioner på et sygehus.

Borgerne i vores område skal være sikre på, at de kan komme i behandling lokalt og hurtigt. Det giver tryghed i dagligdagen og lyst til at bo og leve her.

Modsat giver det altså ikke tryghed at ældre medborgere skal transporteres på landevejene i timevis og på alle tider af døgnet for at få klaret opgaver i Hjørring eller Aalborg eller måske endda i Frederikshavn, hvor opgaven burde kunne løses på et fuldt funktionsdygtigt sygehus i Thisted.

Det må og skal vi have lavet om, og det er for mig at se den største opgave for de regionspolitikere som bliver valgt for den kommende periode og derfor er det bydende nødvendigt at man stemmer lokalt, så der er flest muligt til at fortælle den historie  når det nye regionsråd trækker i arbejdstøjet i december med henblik på den kommende fireårige periode som starter 1. januar 2018.

Som formand for den lokale aktionsgruppe, LAG – Thy Mors oplever jeg, at der på mange fronter gøres en kæmpe indsats – også frivilligt – for at sikre at der er bosætning og beskæftigelse i vores del af regionen.

Det føltes som en kold spand vand, da den forrige regering fjernede en del af det økonomiske grundlag vi havde for LAG´erne men det føltes som vinterbadning, da den efterfølgende regering skar helt ind benet og fjernede mere støtte, så vi nu er nede på et minimum.

Det er ikke i orden, at man på den måde nedtoner den kæmpemæssige indsats der gøres lokalt for at holde gang i hjulene, og det har vist sig, at LAG – ordningerne faktisk er ganske effektive og billige når det gælder om at skaffe varige arbejdspladser i landdistrikterne.

Jeg er dog af den opfattelse, at vores nuværende erhvervsminister er til at tale med på området!

LAG midler anvendes blandt andet til at sikre mere attraktive levevilkår i landdistrikterne. Levevilkår som skal være med til at gøre det mere tillokkende for ude fra kommende at søge jobs i vores område og dermed bosætte sig.

På det område er vi således lokalt blevet stækket i vores bestræbelser på at tiltrække blandt andet specialiseret arbejdskaft.

Regionen har midler til at hjælpe med at skabe vækst. Disse midler skal vi være bedre til at efterspørge, og jeg føler det et en mærkesag at der skabes et endu tættere samarbejde i området mellem forskellige aktører.

Kommuner, erhverssorganisationer, landdistriktorganisationer, turistorganisationer og alle andre aktører skal i større grad lære af hinanden og være med til at trække i samme retning.

Jeg vil gerne være med til at styrke et sådant samarbejde. Det kan ikke være meningen at vi skal sidde med en fornemmelse af, at vækst kun kan forekomme i et område omkring Aalborg Universitet uanset hvor vigtigt det er med et stærkt og innovativt uddannelssystem i regionen.

Og så er jeg i øvrigt af den opfattelse, at regional trafikpolitik bør være mere end blot et spørgsmål om to ellere tre forbindelser over Limfjorden – ordentlige forbindelser vil være med til at styrke vores bosætning og jobskabelse.

Men – men – men: Alt dette nytter jo ikke noget hvis dem der bor her, og de, som gerne skulle flytte til oplver en usikkerhed omkring vores sygehus. Den opmærksomhed, som der omkring vores sygehus viser med alt tydelighed, at tryghed omkring det lokale sygehus betyder rigtig meget for alle. Der skal være et kvalificeret sundhedstilbud i nærheden af vores bolig, og det er der ikke hvis man skal køres i halvanden eller to timer i en ambulance for at blive behandlet for selv almindelige lidelser, og så kommer svingende responstider på ambulancen oveni.

Og hvorfor så denne smøre på en Grundlovsdag – jo fordi i min optik indebærer Grundloven lighed for alle, og det er der ikke hvis ikke alle har de samme muligheder for offentlig service over alt i landet.

Og så er der valg til kommuner og regioner den 21. november. Det spiller en rolle at du går hen og stemmer og det spiller en rolle hvor du placerer dit kryds, hvis vi skal høres her i vores del af Danmark.

Rigtig glædelig Grundlovsdag til alle der tror på det frie menneskesyn og den frie ret til at ytre sig på en ordentlig måde.