Jeg stiller op til regionsrådsvalget den 16. november 2021 for Det Konservative Folkeparti, fordi jeg synes, der fortsat skal være en klar stemme fra det nordvestjyske i regionsrådet.

Der må aldrig herske tvivl om, at der skal være et fuldt funktionsdygtigt sygehus i Thisted.

Der skal være lige tilbud til alle overalt i Region Nordjylland, såvel i sundhed som i uddannelse.

Der skal arbejdes for mere forebyggelse, og der skal være lighed i sundhed.

Siden her vil løbende blive opdateret op til regionsvalget.