Født 5. november 1954.

Gift med Pia siden 1977.

3 børn: Palle, Jacob og Sisse.

Erhvervede ”Englyst” i Sønderhå i 1979, hvor vi stadig bor.

Solgte besætningen i 1999 og har siden været kvægavlsrådgiver og skolelærer.

Politisk erfaring: Har tidligere været kredsformand i Thistedkredsen, Medlem af Den Konservative Hovedbestyrelse.

Har siddet i Thisted Kommunalbestyrelse, hvor jeg var medlem af arbejdsmarkeds- og kulturudvalget.

Har været medlem af Folketinget fra 2010 – 2011, hvor jeg var fødevareordfører, miljøordfører, energiordfører, Grønlandsordfører samt ordfører for dyrevelfærd.

Medlem af Regionsrådet siden 1. januar 2018, hvor jeg sidder i Udvalget for Regional Udvikling og Klima samt Miljøudvalget.

.

I øvrigt:

Medlem af repræsentantskabet for Thy-Mors Energi.

Medlem af Fredningsnævnet for Nordjylland Nord.

Formand for LAG Thy- Mors indtil 2019.

Formand for Naturplejenetværket for Nordvestjylland indtil 2020.

Medlem af repræsentantskabet i Sønderhå-Hørsted Sparekasse indtil 2019.