Sidste sommer fik vi en klar og massiv tilkendegivelse fra borgerne i Jammerbugt, Morsø og Thisted Kommuner om, at et velfungerende og fuldt funktionsdygtigt sygehus er noget der ligger dem meget på sinde.

Man havde været vidne til, at sygehuset stille og roligt blev tømt for funktioner, og det kulminerede med, at akutafdelingen for organkirugi blev nedlagt. Fødeafdelingen var på et tidspunkt også truet. Befolkningen sagde stop.

Folk i alle aldre må den lange tur til Aalborg eller Hjørring for at få klaret selv mindre operationer – på alle tider af døgnet. På trods af, at det måske kan afhjælpes med en forholdsvis lille økonomisk håndsrækning fra Regionen.

Regionen skylder borgerne i Regionen den tryghed, der findes i, at man kan blive behandlet på et sygehus i nærheden af sin bopæl. Man skylder borgerne den tryghed, at der er hurtig ambulancehjælp selv om man bor i et af Regionens absolutte yderområder.

En ventetid på 30 minutter kan forårsage, at en indsats ikke bliver vellykket.

Regioner og kommuner skylder borgerne, at der bliver arbejdet tættere sammen, så der bliver skelet til patientens tarv, også på det psykiatriske område, og ikke bare til hvilken kasse der nu skal betale.

Alle – såvel læger, kommuner og Regionen, skylder at der laves et tæt samarbejde for at afhjælpe den generelle lægemangel, der forårsager problemer hos privatpraktiserende læger På sygehuse er lægemanglen årsag til lukning af vigtige afdelinger.

Jeg vil opfordre til, at man støtter de kræfter, som vil være talerør for Thisted Sygehus i Regionsrådet i den kommende valgperiode. Vi skal have tryghed for alle i Regionen.