LÆSERBREV NORDJYSKE af Tage Leegaard – kandidat for de konservative til Regionsrådsvalget

I sin tale ved Folketingets åbning slog statsministeren til lyd for, at der skal oprettes et mere borgernært sundhedsvæsen.

Det lyder som gammel vin på andre flasker, for det er en debat der efterhånden har kørt i årevis. Forslaget hilses naturligvis velkomment.

I Region Nordjylland har vi i mange år oplevet en stigende centralisering af specielt hospitalsvæsnet, og selv simple undersøgelser og indgreb er foretaget halve eller hele dagsrejser væk fra borgernes hjem.

Lad det med det samme være slået fast, at alle ønsker den bedste ekspertise når man får en lidelse, men jeg synes også vi bør anvende udtrykket tilstrækkelig ekspertise.

Eksempelvis har vi lige haft en diskussion i Regionsrådet om neurorehabilitering, der heldigvis mundede ud i en beslutning om en fortsat decentral struktur. 

Det kan godt være, at en samlet specialiseret enhed ville være fagligt bedre, men hensynet til de – ofte ældre – pårørende gør, at et borgernært tilbud er det bedste.

For fire – fem år siden oplevede vi en dramatisk nedprioritering af Sygehuset i Thisted, som dengang hørte under Regionshospital Nordjylland. Det lykkedes os heldigvis at undgå en total udsultning af matriklen, som senere er blevet sammenlagt med Aalborg Universitetshospital. En god beslutning, som har ført Thisted Sygehus (Aalborg Universitetshospital Thisted Afdeling) ind i et roligere gænge, og opgaver, som for år tilbage blev fjernet er nu ved at vende tilbage. Der er stadig plads til mere, og også borgerne i Jammerbugt, Thy og på Mors har krav på, at der er et godt og borgernært sundhedsmiljø i området som giver en passende service, og som meden god vifte af psykiske og somatiske tilbud kan tiltrække god og stabil arbejdskraft.

Forleden var jeg til vælgermøde om Regional Handicappolitik. Her var der et klart ønske om bedre tilbud på det psykiatriske område, men der var også ønske om en bedre koordinering på området, så de handicappede kan få bedre tilbud så nært som muligt.

I de fire år jeg har været med i regional politik er der blandt andet opstået begreber som frontsygeplejesker og sundhedsklynger i et forsøg på at knytte den centrale og den decentrale indsats tættere sammen. 

Gode initiativer, som dog hæmmes af begrænsede ressourcer, hvad angår arbejdskraft, men så sandelig også hvad angår økonomi.

Det er mit klare indtryk, at der stadig er en betydelig kassetænkning kommuner imellem og kommuner og region imellem. 

Lige præcis på det område skal der være en helt klar politik: Pengene skal følge borgeren/patienten. Så længe det ikke bliver indført vil der til stadighed være problemer med at få gennemført det borgernære sundhedsvæsen, som vi alle i den grad trænger til.

I de kommende år vil vi se en rivende udvikling på det digitale område, hvor begreber som fjerndiagnosticering og fjernkonsultationer mere og mere vinder indpas. Det vil naturligt øge tilgængeligheden af den bedste ekspertise, som derfor naturlig kan udnyttes langt bedre. Hvem ved med robotteknologien? Hvad kan den bruges?

Når engang det nye universitetshospital i Aalborg står færdigt vil vi stå med en hospitalsenhed, som forhåbentlig i den grad rummer den bedste ekspertise i godt samarbejde med Aalborg Universitet og som vil kunne tilbyde en faglighed på højde med tilsvarende hospitaler. Jeg forventer et stort flow af patienter igennem hospitalet, og det vil naturligt kræve kapacitet på de mindre sygehuse til færdigbehandling, restituering eller eventuel palliativ indsats. Her vil det være helt naturligt at styrke tilbuddene i nærområderne med et antal enheder, som kan stå for færdigbehandling, men også for diagnosticering, blodprøvning og mindre indgreb. Hvordan de nye nærhospitale enheder skal placeres må komme an på en nærmere analyse, men det må være naturligt, at allerede eksisterende enheder udnyttes bedst mulig i den forbindelse. Det vil endvidere være oplagt med øget brug af de praktiserende læger!

Den præhospitale indsats er endnu engang blevet styrket ved det seneste budgetforlig – det er godt for trygheden i regionens udkanter. Og hvad endnu bedre er – det lykkedes at få en helikopterlandingsplads på det nye Universitetshospital med i det kommende års budget. Det er et ønske jeg har udtrykt gang på gang – for alt andet ville være tåbeligt.

Kort sagt – lad os nu få en debat om, hvordan vi bruger ressourcerne bedst muligt, får arbejdsglæden tilbage tilbage hos personalet. Forleden hørte vi fra vores overlæger, at de brugte al for megen tid på dokumentation i stedet for at bruge tiden på patienterne.

Det må kunne gøres bedre – skal vi ikke love hinanden det!